pátek 10. srpna 2018

Ztraceno v překladu – 3. Úkon kajícnosti

Jde mi zde o první způsob úkonu kajícnosti – o tradiční confiteor (byť v pokoncilním mešním řádu upravené):

Latinsky Liturgický překlad Doslovný překlad
Confiteor Deo omnipotenti,
et vobis fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo,
opere et omissione:
mea culpa, mea culpa,
mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres,
orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám všem,
že často hřeším
myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat.
Je to má vina,
má veliká vina.
Proto prosím
matku Boží Pannu Marii,
všechny anděly a svaté,
i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě
u Boha přimlouvali.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám, bratři
že jsem velmi zhřešil
myšlením, slovem,
skutkem i opomenutím.
Je to má vina, má vina
má veliká vina.
Proto prosím blahoslavenou Marii
vždy Pannu,
všechny anděly a svaté,
i vás, bratři,
(po)modlete se za mě
k Pánu našemu Bohu.