pátek 10. srpna 2018

Ztraceno v překladu – 3. Úkon kajícnosti

Jde mi zde o první způsob úkonu kajícnosti – o tradiční confiteor (byť v pokoncilním mešním řádu upravené):

Latinsky Liturgický překlad Doslovný překlad
Confiteor Deo omnipotenti,
et vobis fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo,
opere et omissione:
mea culpa, mea culpa,
mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres,
orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám všem,
že často hřeším
myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat.
Je to má vina,
má veliká vina.
Proto prosím
matku Boží Pannu Marii,
všechny anděly a svaté,
i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě
u Boha přimlouvali.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám, bratři
že jsem velmi zhřešil
myšlením, slovem,
skutkem i opomenutím.
Je to má vina, má vina
má veliká vina.
Proto prosím blahoslavenou Marii
vždy Pannu,
všechny anděly a svaté,
i vás, bratři,
(po)modlete se za mě
k Pánu našemu Bohu.

neděle 24. června 2018

Mešní orace – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Porovnání překladu a misálové parafráze orací ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.

pondělí 16. dubna 2018

Automatická sazba chorální notace online

Objevil jsem následující web, který do značné míry automatizuje sazbu chorálních not:

https://bbloomf.github.io/jgabc

Co to umí:

  1. Vysázet nad zadaný text chorální noty zadané jednoduchou transkripcí GABC a výsledek exportovat do různých formátů (PDF, PNG, SVG, GABC);
  2. automaticky generovat žalmový nápěv od každého modu ve všech verzích (tonus simplex, sollemnis, atd.), podložit jej libovolným žalmem a výsledek vysázet a exportovat v různých formátech;
  3. automaticky podložit libovolný text zvoleným nápvěvem čtení (tonus lectionis) a exportovat výsledek;
  4. z již utvořené databáze zpěvů proprií a ordinárií vysázet program mešní liturgie pro konkrétní příležitost.

To vše s možností nastavit všemožné potřebné parametry a s obsáhlou nápovědou.

neděle 4. března 2018

Mešní orace – 3. neděle postní

Porovnání překladu a misálové parafráze orací ze třetí neděle postní – tentokrát bez komentáře.

pondělí 19. února 2018

Ztraceno v překladu – 2. Aklamace po pozdvihování

Po větší pauze způsobené mojí zaneprázdněností aktuálními událostmi (mým čtenářům – jsou-li jací – nepochybně známými) se pokusím vrátit k nakousnutým sériím. Dnes se podíváme na první z několika nepochopitelně nezvládnutých míst v českém překladu římského misálu: a to na aklamaci lidu po pozdvihování v rámci ritu svatého přijímání.