čtvrtek 6. května 2021

KREV BERÁNKOVA

 Byl jsem požádán o nějaký text pro Magazín Signály ke zveřejnění na Zelený čtvrtek, tak zde nechávám odkaz (byť souvislost s liturgií je spíše volná).

neděle 8. listopadu 2020

Domácí liturgie – 32. neděle v mezidobí / Dušičky

Za minutu 12, ale přece... A se zpožděním doplňuji i brožuru k Dušičkám (ačkoliv pevně doufám, že za rok už nebude třeba...).

32. neděle v mezidobí (A)
32. neděle v mezidobí - čtení

Dušičky
Dušičky - čtení

pondělí 2. listopadu 2020

„Scéna pro performanci“?

Architekt Roman Brychta se veřejně dopustil mimořádně mimózního výroku. Poslyšte, co pravil o funkci stavby, jíž je křesťanský chrám, tento odborník v oboru architektury, tj. umění budovat stavby:

úterý 27. října 2020

Domácí liturgie – slavnost Všech svatých

Vzhledem k nemožnosti účasti na mši svaté slavíme u nás doma o nedělích „domácí liturgii“. Napadlo mě, že by se moje příprava mohla hodit i někomu jinému, a tak jsem pro příští neděli, která je zároveň slavností Všech svatých, připravil „brožurku“ (vlastně jen přeložený list A4) s předstihem a dávám k dispozici sem.

sobota 26. září 2020

pátek 18. září 2020

Jak být moderní

Narazil jsem na komentář Phila Lawlera, v němž si stěžuje na zprzněný anglický překlad sekvence Stabat mater: z jakýchsi ideologických důvodů, které mi unikají, v anglofonním prostředí jsou však patrně všeobecně známé, jsou na indexu archaická (ale ne zas tak moc, přečtěte si Pána prstenů) zájmena „thou“, „thee“, „thine“ apod., takže, jak píše Lawler, Beauty loses; ideology wins:

pondělí 24. června 2019

Současná katedrální liturgie

Shodou okolností jsem měl možnost zúčastnit se třikrát během krátké doby liturgie v katedrále sv. Víta: šlo o slavnost Seslání Ducha svatého spojenou s udílením svátosti biřmování, slavnost Božího Těla, a kněžské svěcení následující neděli. Nedá mi to, abych zde neutrousil několik poznámek k současné podobě liturgie v této „matce českých kostelů“.

pátek 10. srpna 2018

Ztraceno v překladu – 3. Úkon kajícnosti

Jde mi zde o první způsob úkonu kajícnosti – o tradiční confiteor (byť v pokoncilním mešním řádu upravené):

Latinsky Liturgický překlad Doslovný překlad
Confiteor Deo omnipotenti,
et vobis fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo,
opere et omissione:
mea culpa, mea culpa,
mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres,
orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám všem,
že často hřeším
myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat.
Je to má vina,
má veliká vina.
Proto prosím
matku Boží Pannu Marii,
všechny anděly a svaté,
i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě
u Boha přimlouvali.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám, bratři
že jsem velmi zhřešil
myšlením, slovem,
skutkem i opomenutím.
Je to má vina, má vina
má veliká vina.
Proto prosím blahoslavenou Marii
vždy Pannu,
všechny anděly a svaté,
i vás, bratři,
(po)modlete se za mě
k Pánu našemu Bohu.

neděle 24. června 2018

Mešní orace – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Porovnání překladu a misálové parafráze orací ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.

pondělí 16. dubna 2018

Automatická sazba chorální notace online

Objevil jsem následující web, který do značné míry automatizuje sazbu chorálních not:

https://bbloomf.github.io/jgabc

Co to umí:

  1. Vysázet nad zadaný text chorální noty zadané jednoduchou transkripcí GABC a výsledek exportovat do různých formátů (PDF, PNG, SVG, GABC);
  2. automaticky generovat žalmový nápěv od každého modu ve všech verzích (tonus simplex, sollemnis, atd.), podložit jej libovolným žalmem a výsledek vysázet a exportovat v různých formátech;
  3. automaticky podložit libovolný text zvoleným nápvěvem čtení (tonus lectionis) a exportovat výsledek;
  4. z již utvořené databáze zpěvů proprií a ordinárií vysázet program mešní liturgie pro konkrétní příležitost.

To vše s možností nastavit všemožné potřebné parametry a s obsáhlou nápovědou.

neděle 4. března 2018

Mešní orace – 3. neděle postní

Porovnání překladu a misálové parafráze orací ze třetí neděle postní – tentokrát bez komentáře.

pondělí 19. února 2018

Ztraceno v překladu – 2. Aklamace po pozdvihování

Po větší pauze způsobené mojí zaneprázdněností aktuálními událostmi (mým čtenářům – jsou-li jací – nepochybně známými) se pokusím vrátit k nakousnutým sériím. Dnes se podíváme na první z několika nepochopitelně nezvládnutých míst v českém překladu římského misálu: a to na aklamaci lidu po pozdvihování v rámci ritu svatého přijímání.

sobota 11. listopadu 2017

Mešní orace – 31. neděle v mezidobí

Překlady orací z minulé neděle se mi sice nepodařilo umístit na blog s předstihem, podívejme se však na ně aspoň zpětně. Orace budu pro stručnost uvádět bez standardních zakončení (k tomu viz úvodní příspěvek této série)