neděle 4. března 2018

Mešní orace – 3. neděle postní

Porovnání překladu a misálové parafráze orací ze třetí neděle postní – tentokrát bez komentáře.

Vstupní modlitba

Latinsky Můj překlad Parafráze v misálu
Deus, ómnium misericordiárum et totíus bonitátis auctor, qui peccatórum remédia in ieiúniis, oratiónibus et eleemósynis demonstrásti, hanc humilitátis nostræ confessiónem propítius intuére, ut, qui inclinámur consciéntia nostra, tua semper misericórdia sublevémur. Bože, původce každého milosrdenství a veškeré dobroty, ty jsi nám jako lék na hříchy ukázal posty, modlitby a almužnu: shlédni milostivě na naše pokorné vyznání, a když se skláníme pod tíhou svého svědomí, svým milosrdenstvím nás pozvedni. Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.

Modlitba nad obětními dary

Latinsky Můj překlad Parafráze v misálu
His sacrifíciis, Dómine, concéde placátus, ut, qui própriis orámus absólvi delíctis, fratérna dimíttere studeámus. Usmířen touto obětí, Pane, dej, ať když se modlíme za odpuštění svých vlastních prohřešků, usilujeme o to, odpouštět i svým bratřím. Posilni nás, Bože, účastí na Kristově oběti, abychom uměli odpouštět svým bratřím jejich provinění, když my sami tě prosíme za odpuštění.

Závěrečná modlitba

Latinsky Můj překlad Parafráze v misálu
Suméntes pignus cæléstis arcáni, et in terra pósiti iam supérno pane satiáti, te, Dómine, súpplices deprecámur, ut, quod in nobis mystério géritur, ópere impleátur. Přijímajíce závdavek nebeských tajemství a syceni již zde na zemi chlebem s hůry, snažně Tě, Pane, prosíme, aby to, co v nás svátost působí, naše skutky završily. Bože, ty nás živíš už na zemi nebeským chlebem, a dáváš nám tak už nyní podíl na tom, co je dosud skryté našim očím; prosíme tě: dej, ať se v nás působením této svátosti plně rozvíjí tvůj božský život.
Žádné komentáře
Vložit komentář