úterý 27. října 2020

Domácí liturgie – slavnost Všech svatých

Vzhledem k nemožnosti účasti na mši svaté slavíme u nás doma o nedělích „domácí liturgii“. Napadlo mě, že by se moje příprava mohla hodit i někomu jinému, a tak jsem pro příští neděli, která je zároveň slavností Všech svatých, připravil „brožurku“ (vlastně jen přeložený list A4) s předstihem a dávám k dispozici sem.

Jedná se v zásadě o bohoslužbu slova podle mešního formuláře, doplněnou o prvky vzaté z nešpor (v podvečer to zkrátka s dětmi líp stíháme): zahájení a hymnus, a pak Magnificat, prosby, modlitbu Páně, zakončení a mariánskou antifonu. Protože je bohoslužba určena pro rodinu s malými dětmi (z nichž většina ještě neumí číst), nepřebíráme z nešpor recitaci žalmů a kantika – to je pro děti „k nepřečkání“, když se nemohou přidat. Kdo chce, může žalmy z nešpor nahradit úkon kajícnosti (tak jak to odpovídá spojení nešpor se mší svatou podle možnosti A).

Protože závěrečná orace ve velkých hodinkách bývá totožná s mešní vstupní modlitbou, je výsledkem tohoto uspořádání, že tatáž orace je použita dvakrát. Nemám jasný názor na to, zda to vadí. Spojují-li se nešpory se mší svatou podle možnosti B, opakuje se orace rovněž (ač v mnohem větším časovém rozestupu), z čehož vyvozuji, že liturgické anathema to patrně není. Budu vděčný za každý komentář.

Protože nemám žádný hymnář, přebírám obvykle pro hymny mně známé vhodné nápěvy odjinud (často z Mešních zpěvů, v tomto případě však z latinského hymnu Jesu dulcis memoria). Nápěv antifony k Magnificat jsem vytvořil volně na základě žalmového vzorce 6. modu a žalmový nápěv převzal Korejsův (V); nápěvy responsoriálního žalmu a Aleluja jsou taktéž Korejsovy.

Soubor je třeba vytisknout oboustranně (převracet po kratším okraji) a přeložit. K bohoslužbě je navíc třeba: (i) misál, bible nebo vytištěná liturgická čtení; (ii) pro ty, kdo potřebují, Kancionál nebo Mešní zpěvy pro zpěvy ordinaria (Kyrie, Gloria, Credo, modlitba Páně); a (iii) pro ty, kdo neznají zpaměti, noty na Salve regina (či jinou mariánskou antifonu).

Formulář je samozřejmě možné si upravit podle potřeby (např. doplnit/nahradit prosby z nešpor vlastními), ale důrazně upozorňuji, že není-li ten, kdo modlitbě předsedá, knězem či jáhnem, musí se zdržet všech úkonů, modliteb a gest kněžím a jáhnům vyhrazených (nekáže, nežehná druhým, neříká „Pán s vámi“, nerozepíná ruce při modlitbě atd.)

Žádné komentáře
Vložit komentář